Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai

Đăng ngày 09-11-2021 20:36
262 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong bối cảnh ngày càng nhiều hình thái thời tiết cực đoan, mưa lũ bất thường ...do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều do Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức ngày 9/11 kết nối trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 700 huyện, gần 1000 điểm cầu đến các huyện là hết sức ý nghĩa và cần thiết.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH