Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Những điểm nổi bật của dự thảo Nghị định về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Đăng ngày 25-03-2021 21:12
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vừa qua, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo Nghị định về kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH