Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2024). ------------ Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón Tết nguyên đán Giáp Thìn ------------ Kỷ niệm 45 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/2/1979 - 17/2/2024). ------------ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904 - 02/4/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024) ------------ Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024 ------------ Kỷ niệm 206 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2024) ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) ------------ Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) ------------ Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). ------------ Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 -01/6/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2024), Trưởng ban Thường trực Quốc hội. ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024). ------------ Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024) ------------ Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024). ------------ Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). ------------ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Anh hùng Liệt sỹ Lý Tự Trọng - Người Đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên (20/10/1914 - 20/10/2024) ------------ Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2024), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. ------------ Kỷ niệm 204 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2024) ------------ Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Bình Giã (02/12/1964 - 02/12/2024). ------------ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024). ------------ Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024)
Quy trình giải quyết KNTC
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh thực hiện tốt chủ trương hướng về cơ sở trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

21-02-2018
(Thanhtrahatinh) -Thực hiện chỉ thị 21/2013/CT-UBND ngày 11/11/2013 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở, trong những năm qua Thanh tra tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trên toàn tỉnh tổ chức nhiều cuộc tập huấn pháp luật về tiếp...
Vui tết không quên nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo

Vui tết không quên nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo

10-02-2018
(ThanhtraHatinh) Giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ quan trọng phục vụ công tác bầu cử Quôc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Tố cáo sai sự thật, bôi xấu lãnh đạo sẽ bị xử nghiêm

Tố cáo sai sự thật, bôi xấu lãnh đạo sẽ bị xử nghiêm

16-01-2016
Sáng 5/1, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã trao đổi với phóng viên báo chí về công tác giải quyết đơn thư và xử lý thông tin qua đường dây nóng trước Đại hội Đảng XII.
Cần dự báo tình hình khiếu kiện của công dân

Cần dự báo tình hình khiếu kiện của công dân

13-01-2016
Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Đức Hạnh tại hội nghị triển khai, quán triệt tới các đơn vị có liên quan để thực hiện thống nhất và hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, đảm bảo an ninh, trật tự phục hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Thanh tra Hà Tĩnh, triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh

Thanh tra Hà Tĩnh, triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh

19-03-2015
(Thanhtrahatinh) - Sáng ngày 17/3/2015 Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc Hội nghị triển khai ứng dụng đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các công...
Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê phối hợp với Thanh tra tỉnh và Phòng Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê phối hợp với Thanh tra tỉnh và Phòng Tiếp công dân - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thành công Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và các Thông tư hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn quy trình giải quyết khiếu nại, quy trình giải quyết tố cáo

01-04-2014
(ThanhtraHaTinh) - Thực hiện kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2014, sáng ngày 30/9/2014, Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê phối hợp với Thanh tra tỉnh và Phòng Tiếp công dân – VP UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ...
Quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp về đất đai

Quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp về đất đai

12-04-2013
(ThanhtraHatinh) - Tranh chấp đất đai thực chất là những mâu thuẫn, xung đột xảy ra giữa những người sử dụng đất với nhau do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà họ cho rằng, quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại. Trách nhiệm của Nhà nước trước nhân dân là phải giải quyết các mâu...
Cần quan tâm các điều kiện để loại trừ việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

Cần quan tâm các điều kiện để loại trừ việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết

04-04-2013
(ThanhtraHatinh) - Luật Khiếu nại được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11/11/2011 có hiệu lực từ ngày 01/7/2012 quy định các khiếu nại thuộc một trong các trường hợp không được thụ lý giải quyết:
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong địa bàn toàn tỉnh

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng trong địa bàn toàn tỉnh

10-03-2013
(ThanhtraHatinh) - Thời gian qua, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng một số vụ việc đã được giải quyết hết thẩm quyền, sau giải quyết đã tổ chức rà soát nhiều lần, có đủ cơ sở kết luận quyết...
Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức công bố Quyết định kiểm tra, xác minh khiếu nại của công dân

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh Tổ chức công bố Quyết định kiểm tra, xác minh khiếu nại của công dân

08-01-2013
(ThanhtraHatinh) - Ngày 28 tháng 12 năm 2012, tại Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, Thanh tra tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định số 3791/QĐ-UBND ngày 14/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn thanh tra kiểm tra, xác minh giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Liên, trú tại khối 9, thị...
Một số vấn đề về xử lý tố cáo nặc danh trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về xử lý tố cáo nặc danh trong giai đoạn hiện nay

08-01-2013
Tố cáo nặc danh là khái niệm vẫn thường được dùng để chỉ việc tố cáo mà trong đơn, thư tố cáo không có tên người tố cáo. Pháp luật đã có những quy định về tố cáo nặc danh và hướng xử lý đối với vấn đề này.
Công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo và vai trò của công tác Tư pháp - Hộ tịch.

Công tác giải quyết Khiếu nại, tố cáo và vai trò của công tác Tư pháp - Hộ tịch.

29-11-2012
Thời gian gần đây, tình hình khiếu nại, tố cáo đang diễn ra bức xúc, gay gắt ở nhiều nơi, biểu hiện rõ nhất là số đoàn đông người tăng mạnh, thái độ khiếu kiện thiếu kiềm chế, đơn thư gửi tràn lan..., có lúc, có nơi trở thành đặc biệt phức tạp, đặc biệt gay gắt. Qua theo dõi cho thấy, phần lớn...
Những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định về đối thoại trong giải quyết khiếu nại

Những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng quy định về đối thoại trong giải quyết khiếu nại

04-11-2012
Nhiều vụ khiếu nại khi giải quyết, cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước chưa thật sự coi trọng, thậm chí có lúc, có nơi còn bỏ qua việc đối thoại. Chính vì vậy, không ít trường hợp giải quyết khiếu nại thường bị kéo dài, thiếu chính xác, làm ảnh...
Hòa giải tranh chấp đất đai của UBND xã, phường, thị trấn và giải pháp

Hòa giải tranh chấp đất đai của UBND xã, phường, thị trấn và giải pháp

26-09-2012
(ThanhtraHatinh) - Tại Điều 135, Luật Đất đai năm 2003 quy định, nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hoà giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hoà giải ở cơ sở. Nếu các bên tranh chấp không tự hoà giải được thì gửi đơn đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.
Một số vấn đề cần lưu ý đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

Một số vấn đề cần lưu ý đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

18-09-2012
(ThanhtraHatinh) - Pháp lệnh tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 1998, đã quy định cụ thể: hòa giải ở cơ sở được thực hiện thông qua hoạt động của của tổ hòa giải hoặc các tổ chức thích hợp khác của nhân dân ở thôn, xóm, bản ấp, tổ dân phố và các cụm dân cư khác, phù hợp với pháp luật và...
Tố cáo các vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực là một trong những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo năm 2011.

Tố cáo các vi phạm pháp luật về quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực là một trong những điểm mới cơ bản của Luật Tố cáo năm 2011.

10-09-2012
(ThanhtraHatinh) - Trong Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998, sửa đổi bổ sung năm 2004, năm 2005 chỉ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Luật Tố cáo năm 2011, ngoài việc kế thừa nội dung...
1 2
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH