Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp Nhà nước và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Đăng ngày 25-10-2021 14:11
3747 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra, kiểm tra là chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước, là công cụ của người lãnh đạo, quản lý. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng quản lý trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao. Thanh tra, kiểm tra giúp phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý Nhà nước.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH