Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân

Đăng ngày 30-03-2021 21:09
46 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 25/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH