Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Đăng ngày 17-03-2021 21:15
129 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Vừa qua, để đảm bảo việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) của các tổ chức, cá nhân được thực hiện thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật hiện hành, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn hướng dẫn QTT TNCN để hướng dẫn nhằm đảm bảo việc QTT TNCN được thực hiện đúng quy định và có hiệu quả, đem lại nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH