Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Xây dựng Nghị định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu

Đăng ngày 22-03-2021 21:13
101 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về việc triển khai xây dựng Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổ CNTT - Theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH