Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Đăng ngày 21-05-2021 09:06
9635 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kiến nghị, phản ánh là những phương thức chuyển tải thông điệp đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những hiện tượng không bình thường trong đời sống xã hội, với mong muốn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét và xử lý, khắc phục.

Tổ CNTT - Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH