Xem với cỡ chữ     In bài viết
Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra trách nhiêm, công vụ tại huyện Cẩm Xuyên

Thứ năm, 05/10/2017
(Thanhtrahatinh) - Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Sáng ngày 05/10/2017, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công bố Quyết định số 91/QĐ-TT ngày 22/9/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Tham dự buổi công bố Quyết định có ông Võ Văn Phúc - Chánh Thanh tra tỉnh, ông Kiều Ngọc Tuấn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 91/QĐ-TT. Về phía huyện Cẩm Xuyên có ông Phạm Đăng Nhật - Chủ tịch UBND huyện, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, các đồng chí Chủ tịch của 25 xã và 02 thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Quyết định số 91/QĐ-TT ngày 22/9/2017, thời kỳ thanh tra: Từ năm 2015 đến 30/6/2017, khi cần thiết có thể xem xét các nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra; thời hạn thanh tra 35 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 6 thành viên, bà Nguyễn Thị Anh Trúc, Thanh tra viên chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Tại buổi công bố, UBND huyện đã báo cáo khái quát tình hình kết quả của UBND huyện về công tác thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và việc thực hiện một số nhiệm vụ công vụ của CBCC; đồng thời bố trí cán bộ khâu nối với Đoàn thanh tra trong quá trình tiến hành thanh tra.

Quán triệt giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh tra, ông Võ Văn Phúc - Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh: Việc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và thực hiện một số nhiệm vụ, công vụ tại huyện Cẩm Xuyên theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đây là là hoạt động thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước nhằm đề cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong chấp hành pháp luật và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức, viên chức. Để triển khai thực hiện tốt cuộc thanh tra, yêu cầu UBND huyện, các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phải  báo cáo đầy đủ, trung thực, kịp thời theo đề cương và cung cấp hồ sơ, tài liệu để đoàn kiểm tra, phối hợp làm việc và cung cấp thông tin, làm rõ các vấn đề khi Đoàn có yêu cầu. Đoàn thanh tra phải chấp hành nghiêm các quy định theo quy chế hoạt động Đoàn thanh tra; Lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và các xã, thị trấn có tổng hợp báo cáo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Về phía Đoàn thanh tra: Khối lượng công việc khá lớn, địa bàn rộng do vậy cần tập trung thời gian để nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và làm việc tại đơn vị, cố gắng hoàn thành đúng thời gian quy định; Chấp hành các quy định theo quy chế và hoạt động ĐTT, hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị; Thực hiện nghiêm chế độ bảo mật thông tin và chế độ báo cáo với người ra quyết định thanh tra./.


Võ Quang Hưng - Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh