Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Bản lĩnh chính trị của cán bộ thanh tra Công an nhân dân – Yếu tố quyết định đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Đăng ngày 28-07-2021 14:36
38 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sĩ không mang tính bản năng, không do bẩm sinh hay tự nhiên có, mà được hình thành từ kết quả của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện, thử thách thường xuyên, liên tục, lâu dài trong thực tiễn công tác, chiến đấu. Trong đó yếu tố cơ bản hàng đầu, mang ý nghĩa quyết định là tính chính trị tư tưởng, tính khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo của nền tảng tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của bản lĩnh chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND, coi đó là mặt trận hàng đầu góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH