Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Bàn về chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra

Đăng ngày 26-07-2021 14:37
489 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hoạt động thanh tra nhân dân là một hình thức cụ thể của việc thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của Nhân dân tại các địa phương, cơ sở. Đây là một phương thức giám sát, kiểm tra rất có hiệu quả bởi vì địa phương, cơ sở chính là nơi mà mọi chủ trương, chính sách của Đảng, mọi qui định của pháp luật được đưa vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên chế định thanh tra nhân dân hiện nay, qua tổng kết thực tiễn cho thấy những vấn đề bất cập cần được điều chỉnh, nhất là khi chúng ta đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Thanh tra 2010.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH