Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Bổ sung các quy định liên quan đến thẩm quyền ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra

Đăng ngày 29-07-2019 14:33
3672 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ra quyết định thanh tra và kết luận thanh tra là hai hoạt động then chốt trong quy trình tiến hành thanh tra. Việc xác định người nào có thẩm quyền ra các quyết định này giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, về khoa học pháp lý, quản lý cũng như thực tiễn áp dụng còn nhiều vấn đề chưa thống nhất khi hiểu các quy định về thẩm quyền này.

LTT - Theo ThanhtraVietnam.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH