Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng ở cơ sở

Đăng ngày 22-06-2021 14:48
457 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo của Đảng, trước hết là của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Mọi tổ chức đảng và đảng viên đều phải thực hiện và chịu sự kiểm tra, giám sát.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH