Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư với việc nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát

Đăng ngày 18-10-2021 14:12
2736 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đấu tranh chống tham nhũng được xác định vừa là nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài theo suốt quá trình phát triển của đất nước. “Quốc nạn” này lúc nào cũng cần phải chống, nhưng ở mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn lịch sử có những trọng tâm, trọng điểm và phương pháp, biện pháp khác nhau.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH