Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác tiếp công dân

Đăng ngày 06-05-2021 14:52
479 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công tác tiếp công dân có ý nghĩa hết sức quan trọng, là hoạt động thể hiện rõ nhất sự tôn trọng của các cơ quan Nhà nước đối với quyền làm chủ của Nhân dân. Việc thực hiện công tác tiếp dân với tính chất là công việc để tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, nếu các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân được xem xét giải quyết một cách kịp thời, thỏa đáng sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH