Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Đổi mới bộ máy thực hiện công tác truyền thông của Thanh tra Chính phủ

Đăng ngày 15-07-2021 14:40
47 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Truyền thông có ảnh hưởng rất lớn đến mọi vấn đề của xã hội, tác động đến nhận thức và hành động của công chúng. Đối với cơ quan Nhà nước, truyền thông giúp cung cấp thông tin, giải trình về chính sách, pháp luật, hoạt động và thu nhận thông tin phản hồi của công chúng, xây dựng hình ảnh của cơ quan Nhà nước, định hướng dư luận, xử lý sự cố/khủng hoảng truyền thông và tạo sự đồng thuận của xã hội. Qua đó, truyền thông giúp gia tăng trách nhiệm giải trình, sự tương tác, hiểu biết giữa chính quyền với người dân, làm cho Chính phủ, cán bộ, công chức hoạt động liêm chính, hiệu quả hơn. Để thực hiện công tác truyền thông một cách bài bản, hiệu quả, cần phải thiết lập bộ phận chuyên trách đảm nhiệm công tác này. Bài viết này sẽ phân tích kinh nghiệm của một số bộ, ngành, địa phương, hiện trạng của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và đề xuất các phương án đổi mới tổ chức bộ máy thực hiện công tác truyền thông của TTCP.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH