Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra

Đăng ngày 20-01-2021 09:43
5012 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước gắn liền với hoạt động của bản thân mỗi cơ quan, người có thẩm quyền của cơ quan và bị chi phối, tác động bởi nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác nhau. Để bảo đảm cho việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước đúng đắn, đạt được hiệu lực, hiệu quả trên thực tế, cần thiết phải thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện những công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, người có thẩm quyền trong các cơ quan hành chính nhà nước theo phạm vi đã được phân công, phân định.

Tổ CNTT - theo www.issi.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH