Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số định hướng nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của TTCP trong thời gian tới

Đăng ngày 20-08-2020 07:49
245 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thanh tra Chính phủ (TTCP) là cơ quan của Chính phủ, được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi cả nước; tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN theo quy định của pháp luật. Với địa vị pháp lý đó, phạm vi quản lý nhà nước của TTCP rất rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực, có tác động lớn đến đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước.

Võ Văn Phúc - Theo Thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH