Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động tự kiểm tra tài chính kế toán trong các đơn vị kế toán Nhà nước

Đăng ngày 08-06-2021 14:49
3001 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong thời gian qua, hoạt động kiểm tra tài chính kế toán tại đơn vị kế toán Nhà nước(1) đã có những đóng góp quan trọng góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng hiệu quả. Song song với hoạt động kiểm tra từ bên ngoài do các cơ quan chức năng tiến hành (cơ quan thanh tra, kiểm toán Nhà nước, cơ quan tài chính…), hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị kế toán Nhà nước cũng rất cần thiết.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH