Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số giải pháp tổ chức thực hiện nhằm nâng cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 21-05-2021 09:10
2962 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát thực hiện. Thời gian qua, Đảng đã ban hành một số văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của cấp ủy đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó bao gồm một số văn bản quan trọng sau đây: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Tổ CNTT - theo www.issi.gov.vn/

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH