Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Một số vấn đề Chính phủ điện tử trong phòng, chống tham nhũng và quản trị nhà nước

Đăng ngày 21-05-2021 09:23
542 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong thời đại toàn cầu hóa, sự tương tác và giao tiếp gần như không có giới hạn. Mỗi quốc gia đều nỗ lực đổi mới để cạnh tranh lành mạnh trên toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ các nước phải chủ động giải quyết tất cả những tác nhân có thể cản trở mục tiêu này, đó là: gánh nặng hành chính, tham nhũng, nghèo đói, quan liêu và những vấn đề khác.

Tổ CNTT - theo www.issi.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH