Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành Công an Nhân dân trong giai đoạn hiện nay

Đăng ngày 26-04-2018 16:31
57 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tại Hội nghị cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 6/2/1961, Người đã khẳng định: “Thanh tra là một nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét việc chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ... Cấp lãnh đạo các bộ, các ngành, các cấp nhất định phải có cơ quan thanh tra của mình để theo dõi công tác ngay từ đầu, kịp thời uốn nắn sửa chữa sai lầm thiếu sót có thể xảy ra, đồng thời phải trực tiếp chỉ đạo cơ quan thanh tra của mình”.

LTT - Theo ThanhtraVietNam.vn

Loading the player...
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH