Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác tiếp công dân

Đăng ngày 03-08-2021 14:35
43 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đến thời điểm hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ và điều chỉnh kịp thời các mối quan hệ phát sinh trong thực tiễn đời sống xã hội. Sự ra đời của Luật Tiếp công dân năm 2013 đánh dấu bước ngoặt phát triển vượt bậc, thể hiện sự quan tâm tuyệt đối đến quyền dân chủ của công dân với những quy định chi tiết về quyền của công dân khi thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Tiếp đến, Luật Tố cáo năm 2018 đã khắc phục những tồn tại trong thực tiễn áp dụng pháp luật, nhất là những quy định về nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo, quyền được rút tố cáo, cơ chế bảo vệ người tố cáo.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH