Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong kiểm soát tài sản, thu nhập

Đăng ngày 29-10-2021 14:11
390 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức đã được thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012) với ý nghĩa là một trong những biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH