Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Thanh tra Chính phủ thực hiện có hiệu quả các điều ước, thỏa thuận quốc tế

Đăng ngày 16-07-2021 14:39
40 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thời gian qua, công tác đối ngoại của Thanh tra Chính phủ chịu ảnh hưởng đáng kể do dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu. Đã có những hạn chế nhất định do các đối tác hiện vẫn đang trong quá trình kiểm soát dịch bệnh hoặc phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch, tuy nhiên, việc chuyển đổi sang phương thức hợp tác trực tuyến đã được thực hiện có hiệu quả và kịp thời, góp phần đảm bảo nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ (TTCP), ngành Thanh tra, đồng thời, tăng cường vai trò, vị thế đối ngoại của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tổ CNTT - theo thanhtravietnam.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH