Cổng thông tin điện tử

Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Diễn đàn thanh tra

Vai trò của cơ quan thanh tra trong kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp

Đăng ngày 16-04-2021 09:15
5334 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kiểm soát việc thực hiện quyền hành pháp luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng của kiểm soát quyền lực nhà nước. Bởi lẽ, hành pháp nắm giữ, quản lý các nguồn lực quốc gia, chịu trách nhiệm tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Hoạt động của hành pháp có ảnh hưởng rất lớn tới xã hội, tác động trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ của công dân, cơ quan, tổ chức.

Tổ CNTT - theo www.issi.gov.vn

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH